Priser 

I alla priser ingår moms med 25 procent. I de fall det sker förändringar i valuta, skatt, avgifter eller liknande förbehåller vi oss rätten att justera priserna. Dessa prisjusteringar sker omedelbart då vi anser det vara befogat. Vi reserverar oss för eventuella felaktiga priser på grund av till exempel felskrivningar på hemsida eller tryckfel i katalog. Vi förbehåller oss rätten att i efterhand korrigera eventuella felaktiga uppgifter angående pris och leveranstid.  

Övrig information

Produktbilder och informationstexter återspeglar varan så gott det går. Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar som kan förekomma på sidan. Bilder och färger kan se annorlunda ut beroende på din dators inställningar. Vi förbehåller oss rätten att friskriva oss från ersättningskrav gällande leveransförseningar som beror på omständigheter utanför vår kontroll, exempelvis ogynnsamma transport- eller väderförhållanden, försenade eller uteblivna leveranser från underleverantörer.
Alla varor förblir Tumbo Möblers egendom till dess full betalning erlagts.Exempeltext för Live Edit, ersätt med ditt eget innehåll.